VISITORS SINCE 02/05/2009 = 134

ΤΑ  10 ΕΠΙΠΕΔΑ  ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   INTERNET  & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

  Η ευρυζωνική σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης εμπεριέχει και συμπεριλαμβάνει πολλά επίπεδα σύγκλισης ή απόκλισης και είναι πολυδιάστατη σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο .

  1. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ . Αυτή η μορφή σύγκλισης εμπεριέχει τεχνικές διαδικασίες που οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι επιστήμονες καθορίζουν ώστε αυτή η ευρυζωνική σύγκλιση να πραγματοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό με τη χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών και αμερικάνικων τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων όπως της NASA .
  2. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ MANAGEMENT & MARKETING . Αυτές οι 2 σύγχρονες επιστήμες που αποτελούν αιτίες οικονομικής ανάπτυξης , επίλυσης προβλημάτων στην επικοινωνία και τη διοίκηση και ταυτόχρονα πηγή παραπληροφόρησης και παραπλάνησης των πολιτών συνυπάρχουν στο internet , στα ευρυζωνικά δίκτυα σε επίπεδο διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και προβολής και διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών . Η σύγκλιση σχετικά με την αποδοχή και τις απαιτήσεις των πελατών , των χρηστών και των τηλεθεατών απαιτεί έρευνα αγοράς , αξιοπιστία στην επικοινωνία , αποφυγή προβολής δεδομένων που ενδέχεται αν αποδειχθούν παραπλανητικά και ψευδή , αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού , αξιοποίηση των νέων ιδεών και προσαρμογή στην κατεστημένη πραγματικότητα , προβολή των πλεονεκτημάτων του διαδικτύου .
  3. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ . Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν καθοριστικό ρόλο στη καθημερινή ζωή όλων των πολιτών και η επικοινωνία πρέπει να γίνεται με αποδεικτικά στοιχεία , με αξιοπιστία , με συνέπεια και προβολή διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων και προώθησης των τεχνολογικών προϊόντων και χρήσης του διαδικτύου . Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης απαιτεί ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών , των πελατών και αξιόπιστες και χρήσιμες λύσεις για το συμφέρον τους των ίδιων και των οικογενειών τους .
  4. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ . Τα πρότυπα που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το internet προβάλλουν και προωθούν έχουν καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα της σύγκλισης . Τα πρότυπα μπορούν να είναι συμβατά με τα πρότυπα της πλειοψηφίας των πολιτών χωρίς αυτό να είναι αναγκαία θετικό για τους πολίτες ενώ μπορούν να είναι πρότυπα που οι πολίτες θα ήθελα να προσεγγίσουν και αυτό συμβαδίζει με διαδικασίες που είναι αντίθετες με την νοοτροπία και την γενικότερη κουλτούρα αλλά είναι επ ωφελεία της κοινωνίας μας .
  5. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ .  Οι τηλεπικοινωνίες , το διαδίκτυο , τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απευθύνονται σε εργαζόμενους , άνεργους , διευθυντικά στελέχη  , σε επαγγελματίες , σε δημοσίους υπαλλήλους , σε επιστήμονες , σε μαθητές , φοιτητές , παιδιά και καλύπτουν όλο το φάσμα της κοινωνίας . Η σύγκλιση με τα ενδιαφέροντα ,τις απαιτήσεις , τις ανάγκες και τις προοπτικές των ομάδων που σας προανέφερα απαιτεί μια αξιόπιστη πολιτική με σαφείς στόχους  , με σεμνότητα και ταπεινότητα , με άμεση προσέγγιση των πολιτών και προσπάθεια για διατήρηση ,διεύρυνση και αξιοποίηση της κοινωνικής συνοχής και των θετικών αποτελεσμάτων για τους κοινωνικούς εταίρους , τις κοινωνικές ομάδες και κοινωνικές τάξεις .
  6. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ . Η διαδικτυακή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και των εταιρειών μπορούν να προωθήσουν το ευρυζωνικό internet , να προωθήσουν προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης σε προγράμματα πχ κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης με αντικείμενο την εκμάθηση πληροφορικής και διαδικτύου σε βασικό και εξειδικευμένο επίπεδο , το φθηνό , γρήγορο και αξιόπιστο internet και να επιφέρουν σύγκλιση μέσω επικοινωνίας των πολιτών μεταξύ τους και των πολιτών με την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση του κράτους . Οι εταιρείες όταν σέβονται τους πολίτες και πελάτες αναβαθμίζονται στην κοινή γνώμη και αποφεύγουν τις εις βάρος τους επώνυμες και ανώνυμες διαδικτυακές καταγγελίες που πιστοποιούνται σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο και αυτό ισχύει όχι μόνο για τις εταιρείες που είναι internet providers .
  7. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ .  Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών , του διαδικτύου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε επιστημονικά πεδία ευρύτερου ανθρώπινου ενδιαφέροντος πραγματοποιείται με ροη , αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων κυρίως από τα 20 πιο αξιόλογα πανεπιστήμια του κόσμου που τα περισσότερα βρίσκονται στο America Democracy . Οι επιπλέον Διαδικτυακές πηγές είναι χρήσιμες για τους επιστήμονες και τις εφαρμογές των επιστημονικών γνώσεων και πρακτικών  και μέσω των αμερικάνικων προγραμμάτων search engines ( google altavista yahoo lykos ibm crawler ) οι δορυφόροι της NASA μας μεταφέρουν υπάρχουν δυνατότητες για εύρεση στα πλαίσια ενός επιστημονικού & φιλελεύθερου σχεδιασμού σε ατομικό επίπεδο και επίπεδο συνεργασίας με super scientists της εισροής επιστημονικών επιτευγμάτων , απόψεων , γνώσεων και πρακτικών . Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το σύστημα του διαδικτύου είναι επιστημονικό ,με liberal design και το franchice αποτελεί τροχοπέδη και αναστέλλει την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα .
  8. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ .  Οι τηλεπικοινωνίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απαιτούν επενδύσεις από το κράτος και τους businessmen . Οι επενδύσεις αυτές συγκλίνουν με τα συμφέροντα των πολιτών και το δημόσιο συμφέρον όταν υπάρχει support για την καταπολέμηση της ανεργίας , για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας , κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου , αξιοποίηση και δίκαιη κατανομή των κοινοτικών κονδυλίων για έρευνα , ευρυζωνικά  δίκτυα και κατεύθυνση ενός προτύπου αξιοκρατίας στην ανάθεση δημοσίων έργων και την αξιοποίηση και ανάθεση projects στο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό .
  9. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ . Οι θέσεις εργασίας στις τηλεπικοινωνίες , το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζονται με ευρυζωνική σύγκλιση σε επίπεδο γνώσεων , δεξιοτήτων , ικανοτήτων , αντιμετώπισης κρίσεων και δύσκολων καταστάσεων . Ο εμπλουτισμός των ικανοτήτων με γνώσεις , σεμινάρια , προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες συμβάλει στην πιο αξιόπιστη σύγκλιση στην απασχόληση και τις συνεργασίες
  10. ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ . Η παιδεία και η εκπαίδευση σε ευρύτερο πλαίσιο της σχολικής ή πανεπιστημιακής διαδικασίας , η δια βίου μάθηση και η νοοτροπία ότι knowledge is of two kinds : we know something or we know where we can get information up on  it   μέσω μέσων μαζικής ενημέρωσης & τηλεπικοινωνιών internet  όταν διεξάγεται με παιδαγωγικά κριτήρια συμβάλει στην βελτίωση της σχέσης των πολιτών με το διαδίκτυο και παρακινεί τους πολίτες πελάτες συνδρομητές  να ερευνούν τις γνώσεις και πληροφορίες και να τις αξιοποιούν για ατομικό & συλλογικό όφελος .