VISITORS SINCE 20/01/2007=19

ΘΕΜΑ  Γ  :   ΑΝΑΛΥΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Μελετήστε το Περιστατικό 1 στο Παράρτημα 1 του κεφαλαίου 3 .

 

Αν υποθέσουμε ότι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής μετά το περιστατικό , στο διάλειμμα , έκανε γραπτά έναν αυτοσχολιασμό / αυτοκριτική σε σχέση με τους χειρισμούς του στο συγκεκριμένο περιστατικό , τι πιστεύετε πως θα έπρεπε να σημειωθεί ; (Ποια λάθη έκανε , τι θα έπρεπε να κάνει καλύτερα , τι έκανε καλά  κλπ ) .

Δεν χρειάζεται να γράψετε περισσότερο από 2-3 σελίδες .

Αξιοποιήστε συνθετικά , με δικά σας λόγια , όσα μελετήσατε στο κεφάλαιο 10 , ιδιαίτερα όσα σημεία αφορούν τη συνοχή της ομάδας (ενότητα 3.1.6 ) , τους στόχους της ομάδας (ενότητα 3.1.7. ) , την αντιμετώπιση των ρόλων (3.3.6. ) , το συγκινησιακό κλίμα στην ομάδα (3.5 ) καθώς και όλα όσα αναφέρονται στις ενότητες 5 και 6 . Αν θέλετε εμβαθύνετε , αξιοποιείστε και την ενότητα 11 .

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ .

 

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναφέρεται σε χρονικό πλαίσιο 30 ‘ σε μια διδακτική ώρα διάρκειας 45 ‘ άρα υπάρχει μια υποχρέωση σχέσης και σύνδεσης με την ύλη , τα αντικείμενα της διδασκαλίας ,εκπαιδευτικών στόχων ,ικανοτήτων και στάσεων . Η αυτοκριτική και αυτοαξιολόγηση όταν γίνεται με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία συμβάλλει στην βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας , στην αποφυγή επανάληψης των ίδιων σφαλμάτων και στην ενίσχυση των σχέσεων με τους καταρτιζόμενους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο . Η βιντεοσκόπηση της εκπαιδευτικής συνάντησης προσφέρει ευκαιρία δυνατότητες αξιολόγησης των τεχνικών και σχέσεων εκπαιδευτή με την ομάδα των συμμετεχόντων.  Ο γραπτός αυτοσχολιασμό του εκπαιδευτή έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά ,την προσέγγιση και τις διεργασίες που συντελούνται στην διάρκεια του μαθήματος στην ομάδα των εκπαιδευτών στο πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών “ .

Στην εισαγωγή ο εκπαιδευτής αναφέρει πολλά δεδομένα για τον εαυτό του , τις σπουδές του , την επαγγελματική του ζωή τα οποία αν τα θεωρήσουμε κάτω από ένα τεχνολογικό πρίσμα είναι απίθανο να αναφέρονται στην ύλη του μαθήματος . Επιπρόσθετα η εμπειρία μας δείχνει ότι ο άριστος εκπαιδευτής αξιολογείται ανάλογα από τους καταρτιζόμενους όταν στην διδακτική πράξη αριστεύει . Η ανακοίνωση της βιντεοσκόπησης χωρίς να έχει  προηγηθεί εκπαιδευτικό συμβόλαιο προκαλεί αντιδράσεις αφού δεν έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση όλων των καταρτιζόμενων και δεν γνωστοποιείται αν προβλέπεται στις συμβάσεις που προηγούνται της υλοποίησης του προγράμματος . Αναφορικά με τη συνοχή της ομάδας η άποψη μου είναι ότι δεν είναι ικανοποιητική και στα τελευταία λεπτά  προσπαθεί ο εκπαιδευτής να βελτιώσει αυτή τη συνοχή με τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνικής του χωρισμού σε δυάδες για γνωριμία των μελών της ομάδας .  Η ενασχόληση με το aircondition και την βιντεοκάμερα αποδυνάμωσε την συνοχή της ομάδας . Άρα ο εκπαιδευτής στην αυτοκριτική του θα σημειώσει αυτά τα λάθη κι ότι θα μπορούσε να περιορίσει στον ελάχιστο χρόνο αυτούς τους διαλόγους ώστε η ομάδα των καταρτιζόμενων να λειτουργήσει καλύτερα .

Αναφορικά με τους στόχους της ομάδας η προσέγγιση του εκπαιδευτή είναι αποπροσανατολιστική  αφού αφενός μεν είναι η εναρκτήρια συνάντηση και οικοδομείται πνεύμα ομάδας με το χωρισμό σε δυάδες εργασίας αφετέρου δε  η συζήτηση για το πρόγραμμα είναι ελλιπής και προβάλλεται η δραστηριότητα της εταιρείας που διευθύνει ο εκπαιδευτής και δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν ότι το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων  . Παράλληλα οι παρεμβάσεις των καταρτιζόμενων δεν μας δηλώνουν ότι δεσμεύονται να παρακολουθήσουν δημιουργικά το πρόγραμμα παρά μόνο στο τέλος που χωρίζονται σε δυάδες σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα (σε περίπτωση που παρακολουθούσαμε την βιντεοσκόπηση σε C.D. θα είχαμε μια πιο ολοκληρωμένη και αντικειμενική άποψη ) .

 

Η αντιμετώπιση των ρόλων από τον εκπαιδευτή πραγματοποιείται με εκπαιδευτικά σωστό τρόπο αφού ενεργοποιεί όλα τα μέλη της ομάδας όταν πραγματοποιείται συγκρότηση των δυάδων ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν δεδομένα , σκέψεις , απόψεις . Αυτή η στάση είναι θετική στην αξιολόγηση του εκπαιδευτή άρα θα ενισχύει και θα επαναλαμβάνει την αντιμετώπιση των ρόλων και στις επόμενες εναρκτήριες εκπαιδευτικές συναντήσεις . Η αυτοαξιολόγηση για το συγκινησιακό κλίμα στην ομάδα εντοπίζεται , κατά τη γνώμη μου , στις ποικίλες αντιδράσεις για τη βιντεοσκόπηση ,στο διάλογο για το aircondition που δυσχεραίνουν τη διεργασία μάθησης ενώ τα συναισθήματα του εκπαιδευτή είναι ευγενικά ,είναι καλοπροαίρετος και ύστερα από συζητήσεις δημιουργεί ένα φιλικό κλίμα με έφεση στην γνώση και τη μάθηση .

Η προετοιμασία του εκπαιδευτή περιέχει δεδομένα μερικά από τα οποία διαβλέπουμε στο εκπαιδευτικό περιστατικό . Η αυτοκριτική για τη διαμόρφωση εικόνας για τους εκπαιδευόμενους και για το πρόγραμμα είναι αντικειμενική και στηρίζεται στις ενέργειες του πριν την έναρξη της διδασκαλίας . Ο εκπαιδευτής έχει καθορίσει τους στόχους αλλά αναφέρεται σε γενικό πλαίσιο και το θετικό είναι ότι αναφέρει τα πλεονεκτήματα της βιντεοσκόπησης για την αξιολόγηση της επιτυχίας των στόχων . Η διεύθυνση της εταιρείας τον υποστηρίζει , τον εμπιστεύεται και στηρίζεται στο έργο του . Η προετοιμασία της βιντεοσκόπησης και η υποδοχή της ομάδας πραγματοποιούνται με τρόπο ευγενικό και καλοπροαίρετο .

Η αυτοκριτική για το σχεδιασμό της πρώτης συνάντησης περιέχει ,πιστεύω , δεδομένα που ο εκπαιδευτής έχει πολλά περιθώρια να τροποποιήσει , να αλλάξει και να βελτιώσει. Υπάρχουν σημεία που ο αρχικός σχεδιασμός απαιτεί αλλαγές ώστε η εκπαιδευτική διεργασία της ομάδας να είναι επιτυχημένη . Στην εισαγωγή δηλαδή στην παρέμβαση 1 ο εισηγητής εισάγει πολλά θέματα ταυτόχρονα και έτσι τα συναισθήματα των συμμετεχόντων στην ομάδα είναι διαφορετικά ανάμικτα και δεν δημιουργείται ένα ευνοϊκό κλίμα για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συμβολαίου μεταξύ τους . Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιείται για την αξιολόγηση της διαδικασίας και αξιοποίηση της τεχνολογία αυτής αλλά θα έπρεπε στο συμβόλαιο να είχαν συμφωνήσει οι καταρτιζόμενοι για αυτή τη διαδικασία ώστε να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα και χρησιμότητα της λήψης video . Ο εκπαιδευτής πραγματοποίησε γενικές αναφορές στους στόχους χωρίς να αποδώσει συγκεκριμένα δεδομένα , να αναφέρει το πρόγραμμα και να απευθύνει ερωτήσεις στους καταρτιζόμενους για τις προσδοκίες και τα οφέλη που προσδοκούν από το σεμινάριο που σε 25 ‘ αν περιόριζε την εισαγωγή και τις συζητήσεις για video camera & air condition θα ήταν εφικτό να γίνουν σύντομα και περιεκτικά .  Στη συνέχεια θα μπορούσε να τονίσει την αναγκαιότητα της γνωριμίας με τα μέλη της ομάδας και τα κοινά στοιχεία που έχει σε εκπαιδευτικό , επαγγελματικό και επιστημονικό επίπεδο με τα μέλη της ομάδας ώστε να προσεγγίσει τα μέλη της ομάδας . Θετικό στοιχείο αποτελεί ο χωρισμός σε δυάδες για την αναφορά σε εργασιακά , εκπαιδευτικά θέματα αλλά στα τελευταία 5 ‘ των 30 ‘ του περιστατικού .  Μερικοί περιττοί διάλογοι για παράπλευρα θέματα  με τη συμμετοχή ορισμένων συμμετεχόντων δημιούργησαν μια σύγχυση και μια δυσφορία στην ομάδα που προφανώς ο εκπαιδευτής δεν είχε προβλέψει . Αυτό θα έπρεπε να ωθήσει τον εκπαιδευτή σε ελιγμούς με στόχο την αποφυγή εκτενών διαλόγων με αναφορές για παράδειγμα :  “ Αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό συμβόλαιο για τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις προσδοκίες σας από το πρόγραμμα “ . “Στα προηγούμενα σεμινάρια είχαμε θέσει τους ακόλουθους συγκεκριμένους και σαφείς στόχους “ .” Θα κλείσω αμέσως το aircondition και στο διάλειμμα το συζητάμε “.   “ Η βιντεοσκόπηση πραγματοποιείται γιατί αναφέρεται στο άρθρο 5 της σύμβασης που έχετε υπογράψει με την διοίκηση της τράπεζας “ . “ Πριν 3 μήνες εγώ παρακολούθησα το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα , με το ίδιο περιεχόμενο , πραγματοποίησα τις ίδιες εργασίες που θα σας ανατεθούν κι εσάς και με αξιολόγησαν με άριστα  στην εκπόνηση και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας που κι εσείς θα αναλάβετε να πραγματοποιήσετε “ .  Επειδή η εμπειρία της κάθε ομάδας δεν επαναλαμβάνεται εκτιμώ ότι τέτοιες σκέψεις και αναφορές του εκπαιδευτή ατομικά και σε επίπεδο διαλόγου βελτιώνουν τις διδασκαλίες στα επόμενα σεμινάρια .

 

Εμβαθύνοντας με σημείο αναφοράς την επεξεργασία της διεργασίας από τον εκπαιδευτή που αναφέρεται  στον τόμο 3 , κεφάλαιο 10 , ενότητα 11 θα αναφερθούμε στα συναισθήματα ,την ψυχολογία και την παιδαγωγική προσέγγιση της ομάδας των συμμετεχόντων προσαρμόζοντας τα 3 εφόδια του εκπαιδευτή και συγκρίνοντας αυτά τα εφόδια με την συμπεριφορά και στάση του συγκεκριμένου εκπαιδευτή στα 30 ‘ του περιστατικού 1 στο παράρτημα 1 του κεφαλαίου 3 .

Α.  Παρατήρηση και επεξεργασία .  Ο εκπαιδευτής στο διάλειμμα βρίσκεται μόνος του έξω από την επίδραση και επικοινωνία με την ομάδα και αξιολογεί την πορεία του σχεδιασμού και των προβλέψεων από το περιστατικό των 30 ‘ . Αυτό σε συνδυασμό με τις αντιδράσεις ,σκέψεις και συναισθήματα κι από τις 2 πλευρές στους εκτεταμένους διαλόγους που μπορούμε σχηματικά να αναφέρουμε ότι ήταν εκτός πρωτοκόλλου και εκπαιδευτικού σχεδιασμού . Η ερώτηση στην παρέμβαση 21 “ Την κάμερα την χρησιμοποιείτε μονίμως “ ξαφνιάζει τον εκπαιδευτή που το θεωρεί δεδομένο και το ενδεχόμενο στην εισαγωγή να είχε αναφέρει ότι χρησιμοποιείται η κάμερα σύμφωνα με το άρθρο 5 των συμβάσεων θα είχε αποφύγει αυτή τη διαδικασία . Στην παρέμβαση 40 “ Θα γίνει χάβρα . Είμαστε τόσα άτομα ! “ ο οποιοσδήποτε σωστός , καλοπροαίρετος , ευγενικός , άριστος εκπαιδευτής αισθάνεται άσχημα και ότι δεν πείθει ,δεν αποπνέει εμπιστοσύνη και σιγουριά για τις εκπαιδευτικές του μεθόδους . Αν στην παρέμβαση 1 στο καλωσόρισμα ανέφερε ότι όταν είχε ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα χωρίστηκαν οι καταρτιζόμενοι σε δυάδες , έκαναν διαλόγους και ανακοίνωσαν στην ολομέλεια την παρουσίαση του άλλου ατόμου της δυάδας κι αυτό έγινε πετυχημένα θα είχε αποφύγει την αμφισβήτηση και την αβεβαιότητα .

Β.  Ο γνώμονας είναι πάντα οι αρχές που διέπουν τη διεργασία μιας ομάδας σε κάθε εκπαιδευτική συνάντηση .  Αυτές οι αρχές αναφέρονται στην ενεργοποίηση όλων των μελών που πραγματοποιήθηκε στα τελευταία 4-5 ‘ με το χωρισμό σε δυάδες ώστε να επικρατήσει οικειότητα μεταξύ τους και να γνωριστούν . Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο αλλά στα προηγούμενα περίπου 25 ‘ η ομάδα δεν είχε συντονισμό και προσοχή στο μάθημα (παρεμβάσεις 8 , 32 με τη διακοπή ,42 με διαλόγους μεταξύ των μελών της ολομέλειας ) . Ο εκπαιδευτής θα μπορούσε από την αρχή να απευθύνει το λόγο για σύντομο χρονικό διάστημα σε όσα μέλη επιθυμούν και να αναφέρουν σκοπούς ,προσδοκίες ,επαγγελματικές εμπειρίες και ανάγκες από το σεμινάριο .

Γ.  Η αυτοενημερότητα του εκπαιδευτή στην αντιμετώπιση της διεργασίας της ομάδας είναι χρήσιμη και αναγκαία . Σε πολλές παρεμβάσεις κάνοντας αυτοκριτική διαπιστώνει ότι ερωτήσεις άσχετες με το μάθημα τον αποπροσανατόλισαν από το σκοπό του και τον συντονισμό της ομάδας . Η ενδεχόμενη σύγκριση με άλλες επιτυχημένες διδασκαλίες σε χρόνο 30 ‘ μπορεί να εντοπίσει τα λάθη και τις παραλείψεις του στο συγκεκριμένο περιστατικό . Απρόβλεπτες ερωτήσεις , πλατειασμός σε άσχετα με την ύλη και το σχεδιασμό του μαθήματος θέματα στέρησαν χρόνο και δυσκόλεψαν την όλη διεργασία. Το κάθε άτομο επειδή έχει την ιδιαιτερότητά του και την μοναδικότητά του δεν είναι δυνατή η απόλυτη πρόβλεψη των στάσεων και αντιδράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία . Άρα συμπερασματικά η κατάρτιση και συμφωνία για το εκπαιδευτικό συμβόλαιο και τις αρχές με τις οποίες λειτουργεί αμοιβαία αναβαθμίζει την όλη πορεία της εκπαιδευτικής διεργασίας και πράξης  .