VISITORS SINCE 18/09/2006 = 168

  3ο    ΘΕΜΑ   :  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 –   ΑΣΚΗΣΗ  36

 

Στη μικροδιδασκαλία 4 της βιντεοταινίας 1 έχει αποτυπωθεί το στάδιο ενός παιχνιδιού ρόλων . Για να μπορέσετε να αναλύσετε με άνεση το περιστατικό , παραθέτουμε εδώ ορισμένες πληροφορίες .

Το περιστατικό αντλήθηκε από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Τραπεζών.  Ο εκπαιδευόμενος εκπαιδευτής που βιντεοσκοπήθηκε πραγματοποιεί τη μικροδιδασκαλία του . Διαλέγει ως θέμα ένα ζήτημα που απασχολεί την Τράπεζά του και στο οποίο ο ίδιος πρόκειται να είναι εκπαιδευτής . Συγκεκριμένα , στην Τράπεζά του έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα στοχοθεσίας .  Σε κάθε Κατάστημα ο προϊστάμενος καλεί σε συνέντευξη καθένα υφιστάμενο για να του εξηγήσει τους στόχους που εκείνος καλείται να επιτύχει ατομικά ( λχ. Την παρακολούθηση περισσοτέρων πελατών ) . Στη διάρκεια της συνέντευξης ο προϊστάμενος πρέπει να πείσει τον υφιστάμενο για τη σημασία και την εφικτότητα των στόχων που του ανατέθηκαν , αλλά και να τον υποκινήσει προκειμένου να τους επιτύχει. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο γιατί οι νέοι στόχοι συνεπάγονται πρόσθετα καθήκοντα και φόρτο εργασίας . Οι υφιστάμενοι εκδηλώνουν συχνά αρνητική στάση. Επομένως , η ικανότητα των προϊσταμένων να διεξάγουν αποτελεσματικά τις συνεντεύξεις ανάγεται σε κρίσιμο σημείο της στρατηγικής της Τράπεζας . Η συγκεκριμένη Τράπεζα,  για  να αναπτυχθεί αυτή η ικανότητα των προϊσταμένων , διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια . Ο ασκούμενος εκπαιδευτής διάλεξε ως θέμα της μικροδιδασκαλίας του ένα μέρος από τη διαδικασία επιμόρφωσης των προϊσταμένων αναφορικά με τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων . Και θεώρησε , σχεδιάζοντας την υποθετική διδασκαλία του προς τους προϊσταμένους ότι αυτοί θα μάθουν πιο αποτελεσματικά , αν ασκηθούν να κάνουν τις συνεντεύξεις μέσα από την εκπαιδευτική τεχνική του παιχνιδιού ρόλων , παίζοντας δηλαδή εναλλάξ τον προϊστάμενο και τον υφιστάμενο .

[Στο Παράρτημα 3 του κεφαλαίου 5 θα βρείτε  α) τις <<καρτέλες ρόλων >> που έδωσε στους παίχτες ο ασκούμενος εκπαιδευτής   β) τον  <<πίνακα ανάλυσης >> που έδωσε στους παρατηρητές του παιχνιδιού ]

Δείτε το στάδιο προετοιμασίας αυτού του παιχνιδιού ρόλων και γράψτε κατά πόσο θεωρείτε ότι ο ασκούμενος εκπαιδευτής τήρησε μία προς μία τις 10 προδιαγραφές που αφορούν το στάδιο προετοιμασίας του παιχνιδιού ρόλων .

Χρησιμοποιείστε όσο χώρο χρειάζεστε για να γράψετε τις απαντήσεις .

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  Στον Τόμο І του εκπαιδευτικού υλικού στο Κεφάλαιο 5 στην Ενότητα 4 γίνεται αναφορά για την εκπαιδευτική τεχνική “4.8  Παιχνίδι Ρόλων “  και αναφέρονται αναλυτικά οι 10 προδιαγραφές στις σελίδες 236 & 237 . Ύστερα από παρακολούθηση του DVD και μελέτη αυτών των 10 προδιαγραφών διαπίστωσα τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με την τήρηση και εκπλήρωση αυτών προδιαγραφών από τον ασκούμενο  εκπαιδευτή .

  1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1.  Ο εκπαιδευτής εξηγεί αναλυτικά τους στόχους του παιχνιδιού . Στο σημείο που αναφέρει “Θα εξετάσουμε ένα νέο είδος δηλαδή τις συνεντεύξεις με το προσωπικό , με τους υφισταμένους μας “ και αναφέρει για ποιο λόγο γίνεται η άσκηση στο σημείο “ Στόχος που έχει μπει από την πλευρά της τράπεζας , του έχει έρθει του Γιάννη για όλο το κατάστημα να συμφωνήσει με τους υπαλλήλους τον στόχο τον επιμέρους “ . Αυτή η προδιαγραφή εκπληρώνεται απόλυτα και με ορθότητα .

  2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 2 . Ο εκπαιδευτής επιδιώκει δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης αφού παροτρύνει τους 2 εκπαιδευόμενους με φράσεις “;ήταν τυχαία η επιλογή της Αφροδίτης ως υφισταμένου αφού είναι πολύ καλή υπάλληλος  “ (άρα η ίδια εμπιστεύεται τον εαυτό της και όσοι την αντικαταστήσουν στους επόμενους ρόλους ). Επιπλέον η ομάδα έχει κάνει μαθήματα 2,5 ημέρες  και τα μέλη της έχουν γνωριστεί .

  3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 3 .  Ο εκπαιδευτής εμψυχώνει τους εκπαιδευόμενους και εξηγεί τα οφέλη στη δουλειά τους και αυτό είναι κατανοητό από τη φράση “ Δεν έχουμε διάθεση να δώσουμε βραβείο , αλλά να εντοπίσουμε που δεν πήγαμε καλά”  (παρότρυνση , ορισμός κινήτρων ,επιδιώξεων και προσδοκιών από την συμμετοχή )  ,” που δεν αφομοιώσαμε αυτά που είπαμε με σκοπό να τα βελτιώσουμε” (οφέλη από τη συμμετοχή και εφαρμογή στην εργασία , στην απασχόληση με προσδοκία τη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας στις θέσεις εργασίας  ) .

  4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4.  Ο εκπαιδευτής παρουσιάζει τους κανόνες του παιχνιδιού . Αναφέρει ότι το παιχνίδι χρειάζεται 2 παίχτες και θα απασχοληθούν στο παιχνίδι ρόλων για χρονικό διάστημα 10 λεπτών . Στους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους δίνει ρόλο παρατηρητή και τους εξηγεί ότι πρέπει να καταγράψουν τις αξιολογήσεις στον πίνακα ανάλυσης παιχνιδιού διανέμοντας τα φυλλάδια της αξιολόγησης . Η φράση “ Θα μιλήσουμε για την αξιολόγηση της δουλειάς τους “ είναι χαρακτηριστική της εκπλήρωσης κι αυτής της προδιαγραφής .

  5. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 5 .  Αυτή η προδιαγραφή εκπληρώνεται απόλυτα και στο Παράρτημα 3 του Κεφαλαίου 5 βρίσκουμε τις καρτέλες των 2 ρόλων Προϊσταμένου και Υφισταμένου που έδωσε στους παίχτες και την ιστορία που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτής και έχει δώσει το υλικό και τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν . Η ιστορία είναι πρακτική εφαρμογή των όσων διδάσκονται και θα κληθούν να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο “όταν γυρίσουν στα καταστήματα από την ερχόμενη περίοδο “ δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η κατάρτιση στα σεμινάρια .

  6. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 6.  Αυτή η προδιαγραφή δεν εκπληρώνεται αφού ο εκπαιδευτής στη διάρκεια του διαλείμματος και του γεύματος επέλεξε τυχαία το Γιάννη και την Αφροδίτη χωρίς να καλέσει τους συμμετέχοντες για εθελοντές στους ρόλους .  Θεώρησε ότι και χωρίς αυτή τη προδιαγραφή με την ανάλυση , την εξήγηση , την επικοινωνία , την ενημέρωση θα είναι πετυχημένο το παιχνίδι ρόλων και θα υπάρχει συνεργασία , αλληλοβοήθεια , ευγενική άμιλλα , ομαδικότητα και όχι άκριτος ανταγωνισμός μεταξύ των καταρτιζόμενων , σύμφωνα με τη προσωπική μου εκτίμηση και άποψη .

  7. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 .  Αυτή η προδιαγραφή εκπληρώνεται αφού ανακοινώνει ότι “ στη συνέχεια με τη σειρά του ο καθένας θα παίξει το ρόλο του για να αποκτήσετε όλοι αυτή την εμπειρία “ . Αυτή η ενεργός συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας που προαναγγέλλεται πριν αρχίσουν τη διαδικασία ο Γιάννης & η Αφροδίτη δημιουργεί κλίμα αυτοπεποίθησης , παροτρύνει τη συμμετοχή , ενεργοποιεί όλους τους συμμετέχοντες και τους δίνει κίνητρο να εργαστούν ως παίχτες και ως παρατηρητές .

  8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 8 .  Αυτή η προδιαγραφή δεν εκπληρώνεται αφού ο εκπαιδευτής παρουσιάζει ως “ έκπληξη μετά το φαγητό “ και δεν τους ζητάει καμιά συνεδρίαση εκτός αίθουσας διδασκαλίας. Η μέριμνα του εκπαιδευτή για τη στάση του ενός παίχτη απέναντι στους άλλους αναπτύσσεται αποκλειστικά σε σχέση με την συμπεριφορά τους μέσα στην αίθουσα και στη διάρκεια του παιχνιδιού και σε συνεργασία με τον  ίδιο .

  9. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 9 .   Αυτή η προδιαγραφή δεν εκπληρώνεται και δεν υπάρχει εξήγηση και προτροπή στους παίχτες για αυθόρμητες αντιδράσεις . Αντίθετα ο εκπαιδευτής καθορίζει ιστορία , ρόλους μέσα στα οποία οι παίχτες θα αναπτύξουν τις δραστηριότητες των ρόλων του Προϊσταμένου & Υφισταμένου που καλούνται να παίξουν . Η επιχειρηματολογία των παιχτών επηρεάζει τους παρατηρητές αλλά ο εκπαιδευτής δεν γνωρίζει τις αρχικές απόψεις τους για την ιστορία και τους ρόλους άρα δεν ενδιαφέρεται για τυχόν διαφοροποιήσεις.

  10. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 10 .  Αυτή η προδιαγραφή δεν εκπληρώνεται γιατί οι συμμετέχοντες δέχονται ως έκπληξη το παιχνίδι ρόλων άρα δεν είναι εξοικειωμένοι και ο εκπαιδευτής δεν ανέθεσε προετοιμασία , δοκιμές ή “προπόνηση “ για το παιχνίδι αυτό αλλά ξεκίνησε κατευθείαν το παιχνίδι ελπίζοντας ότι με την επικοινωνία και τις εξηγήσεις οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τι πρέπει να κάνουν και  πιστεύει ότι  “θα  έχουν επιτυχία στη δουλειά τους γιατί αυτό τους ενδιαφέρει “ .  Εκτιμώ ότι το ενδιαφέρον , η προοπτική της άμεση εφαρμογής στα τραπεζικά καταστήματα προδιαθέτουν τους καταρτιζόμενους να ανταποκριθούν στο παιχνίδι ρόλων αποτελεσματικά και με επιτυχία

Συμπερασματικά αποκομίζουμε την εντύπωση ότι η διαδικασία του παιχνιδιού ρόλων είναι πετυχημένη , οργανωμένη  , καλύπτει τις 6 προδιαγραφές και οι 4 προδιαγραφές που δεν καλύπτονται αναπληρώνονται από τη συνεργασία , την επαγγελματική προοπτική και την ενημέρωση ότι θα χρησιμοποιήσουν στη δουλεία τους αυτή την τεχνική , σε συνδυασμό με την αρωγή του εκπαιδευτή που ελέγχει , εποπτεύει , κατευθύνει , καθοδηγεί τις εκπαιδευτικές διαδικασίες . O εκπαιδευτής δίνει έμφαση στα πιο ουσιώδη θέματα δηλαδή στη δημιουργία ιστορίας , καρτέλες ρόλων , ρόλων παρατηρητών στους οποίους δίνει πίνακα ανάλυσης του παιχνιδιού ,συμμετοχή άρα ενεργητική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων , θετική ψυχολογία των παικτών , εξήγηση των στόχων και κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ τους . Οι άλλες 4 προδιαγραφές που δεν εκπληρώνονται δεν επηρεάζουν την πορεία υλοποίησης του παιχνιδιού ρόλων αφού αν κατανοήσουν τη χρησιμότητα δεν θα υπάρχει ανταγωνισμός , δεν χρειάζονται χωριστές συναντήσεις και μέσα στο μάθημα θα καθορίσουν τη συμπεριφορά τους, οι ενδεχόμενες αυθόρμητες αντιδράσεις αξιολογούνται από τον εκπαιδευτή και τους παρατηρητές και  επειδή υπάρχει επαγγελματική συνείδηση και θα εφαρμόσουν στα καταστήματα αυτή τη διαδικασία υπάρχει δυνατότητα αφομοίωσης και προσαρμογής στις απαιτήσεις του παιχνιδιού ρόλων .