VISITORS SINCE 18/09/2006 = 239

 

2ο ΘΕΜΑ   :    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  -ΑΣΚΗΣΗ 31

 

2ο ΘΕΜΑ   :    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  -ΑΣΚΗΣΗ 31

Δείτε στη βιντεοταινία 1 τη μικροδιδασκαλία 3 . Με βάση όσα μελετήσατε έως εδώ στο κεφάλαιο 5 , απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις . [ Θα βοηθηθείτε εάν παρατηρείτε όχι μόνο την εκπαιδεύτρια , αλλά και τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων] . Χρησιμοποιήστε όσο χώρο χρειάζεστε για να γράψετε τις απαντήσεις .

Ερωτήσεις

  1. Πως κρίνετε της εισαγωγή που  έκανε η εκπαιδεύτρια  ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ .  Η εισαγωγή της εκπαιδεύτριας είναι πλήρης και περιεκτική , χρησιμοποιεί ως προκαταβολικούς οργανωτές τις 3 λέξεις –κλειδιά δηλαδή τα 3 είδη επιταγών : τραπεζικές , ιδιωτικές ,δημοσίου . Η χρήση του προβολέα ως εποπτικό μέσον θα προσδιόρισε μεγαλύτερη ασφάλεια και προσέγγιση στη γνώση αν συνοδευόταν από τη χρήση του εποπτικού μέσου του πίνακα . Η σύνδεση με γνώσεις του προηγούμενου μαθήματος είναι πετυχημένη και βασίζεται στην εμπειρία και την ικανότητα . Στο 1 ‘ μεταδίδει τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται για την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα αυτό “ Εκπαίδευσης Ενηλίκων “ .

  1. Πως κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο η εκπαιδεύτρια χειρίστηκε την τεχνική των ομάδων εργασίας (2 ο – 24 ο λεπτό ) ως προς τα εξής :

 Α.   Σύνθεση των ομάδων  :

             Οι ομάδες αποτελούνται από 3 και 4 άτομα , λόγω απουσιών , ενώ σύμφωνα με παράγραφό 4.6 της Ενότητας 4 του Κεφαλαίου 5 του βιβλίου η ιδανική σύνθεση αποτελείται από 5 άτομα . Οι ομάδες συγκροτήθηκαν με τυχαίο τρόπο με μικτή σύνθεση ανάλογα με τις θέσεις που οι εκπαιδευόμενοι είχαν επιλέξει και σε συνδυασμό με τις απουσίες που η εκπαιδεύτρια εντοπίζει. Υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιοι εκπαιδευόμενοι που γνωρίζονται μεταξύ τους να είχαν επιλέξει να βρίσκονται σε γειτονικά έδρανα και θέσεις αλλά αυτό που ενδεχομένως να ισχύει είναι ανεξάρτητο από τη σύνθεση των ομάδων αφού δεν το γνωστοποιούν στην εκπαιδεύτρια .

Β.     Στόχοι της εργασίας και οδηγίες :

             Η εκπαιδεύτρια παροτρύνει τα μέλη της ομάδας να καθίσουν στο χώρο με τρόπο ώστε η συνεργασία να είναι άνετη και εύκολη και παρατηρούμε μετακινήσεις στην 1η ομάδα .  Καθόρισε σύντομο χρόνο περίπου 5 ‘ – 6 ‘ για την εργασία στις ασκήσεις και εγκαίρως καθορίζει ως υποχρέωση της κάθε ομάδας τον ορισμό εκπροσώπου για παρουσίαση της εργασίας και των απαντήσεων σε όλο το τμήμα . Έδωσε διαφορετικές ισοδύναμες σε ποιότητα ,δυσκολία και περιεχόμενο ασκήσεις σε κάθε ομάδα για αναγνώριση επιταγών επειδή το έκρινε σκόπιμο .  Η προφορική και όχι η γραπτή απάντηση από την κάθε ομάδα διευκολύνει τις εκπαιδευτικές τεχνικές και το συνδυασμό τους όπως φαίνεται στη βιντεοταινία .

Γ.     Παρακολούθηση των ομάδων

            Η εκπαιδεύτρια πλησιάζει την κάθε ομάδα όταν την καλούν  και παρότι δεν υπάρχει δυνατός ήχος στο DVD στη διάρκεια της επικοινωνίας με τις ομάδες και την παρακολούθηση υποθέτουμε ότι έδωσε πρόσθετες διευκρινήσεις και πληροφορίες κάτι που φαίνεται κι από τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων . Μερίμνησε με την συνεχή κίνηση στο χώρο του σεμιναρίου για την καλή λειτουργία των ομάδων και ανταποκρίθηκε στις απορίες τους αφού και οι απαντήσεις τους είναι σωστές σε γενικές γραμμές  .

Δ.      Παρουσίαση από τις ομάδες – Ένθετη χρήση των τεχνικών των ερωτήσεων –απαντήσεων και της συζήτησης – Σύνθεση των απόψεων

            Για τα δεδομένα της παρουσίασης από τις ομάδες θα εξετάσουμε τις 4 προδιαγραφές της παραγράφου 4.6. της Ενότητας 4 στη σελίδα 223 του τόμου 1 . Εκπληρώνονται και οι 4 προδιαγραφές . Η 1η γιατί οι εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν στην ολομέλεια του τμήματος τις απαντήσεις και παρευρίσκονται όλα τα μέλη της κάθε ομάδας αναπτύσσοντας την ομαδικότητα που σε πρακτικό επίπεδο θα ακολουθήσουν στην εργασία τους . Η 2η γιατί η εκπαιδεύτρια υποβάλλει πολλές ερωτήσεις στους εκπροσώπους όπως  “ Ή μήπως καλύτερα να πούμε η τράπεζα που τηρεί το λογαριασμό ;” και διεξάγεται συζήτηση ,διάλογος  μεταξύ των ομάδων όπως στην επιταγή νούμερο 5.  Έτσι γίνεται σύνθεση των απόψεων και ειδικά η ερώτηση “ Υπάρχει άλλη άποψη ; “ είναι ενδεικτική και προσδιορίζει τον προσανατολισμό των εκπαιδευομένων για  σύνθεση απόψεων . Η 3η εκπληρώνεται γιατί υπάρχουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις από άλλα μέλη σε αρκετές αναγνωρίσεις επιταγών που θα αναλύσω στις επόμενες γραμμές του κειμένου . Η 4η εκπληρώνεται γιατί από τις γνώμες των συμμετεχόντων έγινε σύνθεση και εξαγωγή συμπερασμάτων όπως π.χ. με το συμπέρασμα “ Η διαγράμμιση της επιταγής μπορεί να είναι και εκ των υστέρων  “ και την εξαγωγή του συμπεράσματος κατόπιν διαλόγου ότι “Υπάρχουν και επιταγές δεν είναι μηχανογραφημένες αλλά χειρόγραφες “ , που οι εκπαιδευόμενοι επιστρατεύουν την εργασιακή τους εμπειρία .

Ο συνδυασμός των εκπαιδευτικών τεχνικών της τεχνικής των ερωτήσεων –απαντήσεων με τη συζήτηση έφερε θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία . Οι ερωτήσεις έχουν σαφήνεια , απευθύνονται σε όλους και έχουν συναρτησιακή σχέση με το επίπεδο των γνώσεων των καταρτιζομένων . Οι ερωτήσεις της εκπαιδεύτριας έχουν σαφήνεια και έχουμε ερωτήσεις με τις οποίες γίνεται επεξεργασία λύσεων “ Υπάρχει άλλη άποψη ; “ , “ Υπάρχει άλλη άποψη σε αυτή την εκτίμηση ; “ και ερωτήσεις με τις οποίες γίνεται η επεξεργασία ενός ζητήματος “ Ποιος είναι ο εκδότης της επιταγής ; “ .  Με τη συζήτηση παρατηρούμε κάποιου είδους μαιευτική μέθοδο π.χ. “ Εκδότρια τράπεζα ή τράπεζα πληρωμής ; “ ,  “ Ή καλύτερα να πούμε η τράπεζα που τηρεί το λογαριασμό ; “. Σε αρκετές επιταγές έγινε συζήτηση με εμβάθυνση στη γνώση και την έρευνα όπως διακρίναμε στις επιταγές με Νούμερα : 7, 11 ,12 ,5  . Στην επιταγή 12 γίνεται συζήτηση , ερωτήσεις ,α απαντήσεις , αρχική άποψη εκπαιδεύτρια , διάλογος και αλλαγή άποψης , συζήτηση , ανάλυση ,επεξήγηση .

  1.    Πως κρίνετε την μικρή εισήγηση που έκανε η εκπαιδεύτρια τα τελευταία λεπτά  ;

Στην μικρή εισήγηση στο 24 ‘ – 25 ‘ η εκπαιδεύτρια παρουσιάζει με τη χρήση του εποπτικού μέσου του προβολέα την ανάλυση της διάκρισης των 2 ειδών επιταγών : τραπεζικές και ιδιωτικές . Αυτό είναι μια μεθοδολογία που επιλύει και δίνει απαντήσεις σε όλες τις ασκήσεις που τέθηκαν στις 3 ομάδες για την αναγνώριση των 12 επιταγών . είναι θετικό , παρέχει γνώσεις και μεθοδολογίες για πρακτική εφαρμογή. Επιπλέον  εκτίμησή μου είναι ότι η επιπρόσθετη χρήση του πίνακα ως εποπτικό μέσον θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετάδοση των γνώσεων πιο αποτελεσματικά και άνετα σε πρακτικό επίπεδο , ενώ δεν προκύπτει από την μικροδιδασκαλία των 25 ‘ η παροχή σημειώσεων στους συμμετέχοντες που ενδεχομένως να έχει γίνει ή να έχει δοθεί κάποιο εκπαιδευτικό βιβλίο ή εγχειρίδιο για μελέτη εκτός ωρών σεμιναρίου και εργασίας .

 

  1. Πως κρίνετε τον επίλογο ;

 

Ο επίλογος δίνει στους συμμετέχοντες μια συνοπτική εικόνα για την ύλη του επόμενου μαθήματος που είναι οι κίνδυνοι όταν αγοράζουμε τα διάφορα είδη επιταγών και η μηχανογραφική εφαρμογή . Προσδιορίζει τη συνέχεια της ύλης , τη συνέπεια και την αφοσίωση της εκπαιδεύτριας στο έργο της και τη συνοχή του όλου προγράμματος κατάρτισης .  Είναι πετυχημένος επίλογος και η εκτίμηση μου είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υπάρχει σταθερό και αμιγές ενδιαφέρον των καταρτιζομένων για το μάθημα  άρα αναμένουμε ανάλογη συμπεριφορά και στα επόμενα μαθήματα .

 

  1. Πως κρίνετε το περιεχόμενο της μικροδιδασκαλίας ( ήταν εναρμονισμένο με τις ανάγκες και το επίπεδο των εκπαιδευομένων ,το επίπεδό τους και το ρυθμό που μπορούσαν να παρακολουθήσουν ,  έγινε κατάλληλη τεκμηρίωση , υπήρξε κατάλληλη σχέση ύλης – χρόνου  ) ;

Οι απαντήσεις μου είναι θετικές στα 4 ερωτήματα . Οι ανάγκες των εκπαιδευομένων υπαγορεύονται από την εργασιακή τους θέση και εμπειρία και στην τράπεζα προσέρχονται πελάτες οι οποίοι συναλλάσσονται με τους τραπεζικούς υπαλλήλους για την εξαργύρωση επιταγών που έχουν παραλάβει . Άρα υπάρχει εναρμόνιση και ευθυγράμμιση με τις εργασιακές ανάγκες . Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ένα επίπεδο γνώσεων , εργάζονται άρα έχουν εργασιακή εμπειρία και νομίζω ο ρυθμός του μαθήματος είναι κατάλληλος αφού η εισήγηση είναι σύντομη , έχουν άνεση χρόνου για τις ασκήσεις και η συζήτηση και οι ερωτήσεις –απαντήσεις γίνονται σταδιακά ανάλογα με τις απορίες και αντίθετες απόψεις για τα είδη των επιταγών . Στις επιταγές με Νούμερα 5,7,11,12  υπάρχει τεκμηρίωση των λύσεων με αναλυτική παρουσίαση και προώθηση της μεθοδολογίας σε πρακτικό επίπεδο όπως π.χ. με τη φράση “ Δεν είναι ίδιες οι 2 υπογραφές στην επιταγή “ . Η κατάλληλη σχέση ύλης – χρόνου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι καταρτιζόμενοι έλυσαν σωστά τις ασκήσεις στο χρόνο 5 ‘ , εμπέδωσαν την ύλη στα επόμενα 17 ‘ με τις εκπαιδευτικές τεχνικές και τη ενεργητική συμμετοχή όλων και διδάχθηκαν μια επιπλέον θεωρητική μεθοδολογία στα επόμενα 2’ αφού είχαν ολοκληρώσει την ατομική & ομαδική  προσπάθεια .

6.    Πως κρίνετε τη χρήση του προφορικού λόγου και της γλώσσας σώματος της  εκπαιδεύτριας   ;

Η χρήση του προφορικού λόγου διακρίνεται από κάποια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα στοιχεία διδασκαλίας στο κεφάλαιο 5 – ενότητα 3 σελίδα 198 του τόμου Ι . Η ευκρίνεια είναι ευδιάκριτη , η σαφήνεια φαίνεται στη συζήτηση σε διευκρινήσεις στα ερωτήματα π.χ.  “ Εννοείτε ποιος έδωσε την εντολή για την επιταγή ; “ δίνονται διευκρινίσεις για τα είδη των επιταγών 5,7,9,11,12 που διεξάγεται ευρύτερος διάλογος . Αναλύει τις έννοιες όπως τα 2 είδη των επιταγών : τραπεζικές , ιδιωτικές στο 24 ‘ . Έχει άνεση στην επικοινωνία με τους καταρτιζόμενους και ικανοποιητικό ρυθμό που δεν κουράζει αλλά ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή . Ακούγεται καθαρά κι από εμάς που παρακολουθούμε το DVD και δεν βλέπουμε να εξαρτάται από σημειώσεις παρά μόνο τις σημειώσεις στις 2 εισηγήσεις με τη χρήση του προβολέα . Αυτά αποδεικνύονται από τις αντιδράσεις των εκπαιδευομένων αφού δεν υπήρχε κάποιο παράπονο για τη χρήση του προφορικού λόγου .

 Ομοίως η χρήση της γλώσσας του σώματος περιέχει χαρακτηριστικά .  Διακρίνουμε  συνδυασμό τυπικότητας και φυσικότητας με υπεροχή της φυσικότητας . Η εμφάνιση και η στάση του σώματος είναι κατάλληλη αφού κοιτάζει όλους τους καταρτιζόμενους κι ειδικά στη συζήτηση , στις ερωτήσεις και στις εισηγήσεις . Η επαφή με το βλέμμα βοηθάει την επικοινωνία και το διάλογο . Η χρήση του χώρου που κινείται και διδάσκει είναι σωστή αφού απευθύνεται σε όλους , κινείται σε όλες τις ομάδες για τις απορίες τους . Επιπλέον παρατηρούμε  ότι οι καταρτιζόμενοι δεν διατυπώνουν στα 25 λεπτά ούτε μια νύξη για τη χρήση της γλώσσας του σώματος .

 

  1.  Πως κρίνετε τη σχέση της με τους συμμετέχοντες ( ήταν φιλική , ειλικρινής , δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης , ενθάρρυνε τη συμμετοχή  ) ;

 

Η σχέση της εκπαιδεύτριας με του καταρτιζόμενους είναι επαγγελματική από τη φύση της αφού το σεμινάριο συγκαταλέγεται στην εκπαίδευση ενηλίκων με επαγγελματικούς στόχους . Επιπλέον η εκπαιδεύτρια προάγει το επάγγελμα σε λειτούργημα αφού παρέχει τις γνώσεις , φροντίζει να εξειδικεύσει το κάθε θέμα , προσφέρει τις γνώσεις , δεξιότητες , ικανότητες στους εκπαιδευόμενους και ανοίγει διάλογο με ουσιαστική αξιολόγηση των ασκήσεων. Η φιλική & ειλικρινής σχέση υπάρχει αφού οι συμμετέχοντες ανταποκρίνονται  στις ασκήσεις , διεξάγεται διάλογος. Το κλίμα εμπιστοσύνης φαίνεται από τις αντιδράσεις των εκπαιδευόμενων και την αξιοπιστία σε δύσκολες ασκήσεις όπως στις επιταγές 5 , 12 και 7 . Η συμμετοχή αποτελεί βασικό σημείο της στρατηγικής της εκπαιδεύτριας και με τις χαρακτηριστικές φράσεις “ Υπάρχει άλλη άποψη σε αυτή την επιταγή – Νούμερο 9 ; “ , “Ποια ομάδα θα ήθελε να συνεχίσει ; “ ,   παροτρύνει για συμμετοχή , ενεργοποίηση των γνώσεων , δεξιοτήτων , ικανοτήτων , κατεύθυνση της σκέψης & δραστηριότητας  στο μάθημα και την ύλη του . Για τα χαρακτηριστικά της διαπροσωπικής σχέσης δεν υπάρχει άποψη  ή παρέμβαση κάποιου εκ των 10 συμμετεχόντων που να εκφράζει δυσαρέσκεια ή έλλειψη των 4 χαρακτηριστικών του ερωτήματος . Αντίθετα διαβλέπουμε μια ψυχολογία , μια αντιμετώπιση θετική και εποικοδομητική . 

 

         8.    Με βάση όσα μελετήσατε στο Κεφάλαιο 3 σχετικά με τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης , θεωρείτε ότι η μικροδιδασκαλία ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις υπ ‘ αριθμόν 4 ,5, 6, 8 ;

Στην ενότητα 2 του Κεφαλαίου 3 του τόμου Ι του βιβλίου γίνεται εκτενής αναφορά στις προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων .

Η 4η προϋπόθεση εκπληρώνεται γιατί το περιεχόμενο (είδη επιταγών , διάκριση μεταξύ τους ,ανάλυση των χαρακτηριστικών με θεωρία και ασκήσεις ) έχει άμεση σχέση με την ανάγκη να εφαρμόσουν στην τράπεζα αυτές τις γνώσεις . Για να εξαργυρώνουν τις επιταγές των πελατών με χρήματα της τράπεζας πρέπει να διακρίνουν τα 3 είδη : τραπεζικές , ιδιωτικές , δημοσίου . Οι συμμετέχοντες εργάζονται άρα έχουν εργασιακή εμπειρία η οποία εμπλουτίζεται , εξειδικεύεται με την ύλη του σεμιναρίου .

Η 5η προϋπόθεση εκπληρώνεται γιατί  ο προτιμώμενοι τρόποι που προτιμούν οι συμμετέχοντες σε μια εκπαιδευτική διαδικασία και έχει αποτελεσματικότητα είναι η άμεση σύνδεση θεωρίας και πράξης , επίλυσης ασκήσεων και συζήτησης με τον καθηγητή / καθηγήτρια που στο αντικείμενο που διδάσκει είναι καταρτισμένος και περιμένουν να τους μεταδώσει τις γνώσεις που χρειάζονται .

Η 6η προϋπόθεση εκπληρώνεται γιατί όλοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και επειδή η εκπαιδεύτρια χωρίζει σε 3 ομάδες τους καταρτιζόμενους μέσα στην ομάδα ο καθένας εργάζεται και προτείνει απαντήσεις επειδή συνδυάζει ατομικότητα και ομαδικότητα . Εδώ γίνεται εφαρμογή της τεκμηριωμένης άποψης του παιδαγωγού Rogers J. “ότι σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα είναι δυνατόν να διεξαχθούν μέσω ενεργητικών τεχνικών “ που είναι οι τεχνικές που προαναφέραμε και χρησιμοποιεί η εκπαιδεύτρια . Επιπλέον επειδή υπάρχει συζήτηση , γίνονται ασκήσεις που απαιτούν σκέψη στις οποίες οι  συμμετέχοντες εμπλέκονται ενεργητικά αφού μετέχουν σε συσκέψεις των ομάδων άρα υπάρχει εφαρμογή του αντίστοιχου ισχυρισμού του παιδαγωγού  P . Mucchielli ότι οι ενήλικες “ Εάν  προσέξουν συγκρατούν το 90 %  από αυτά που λένε , ενώ ταυτόχρονα εκτελούν πράξεις που απαιτούν σκέψη και στις οποίες εμπλέκονται ενεργητικά “ .

Η 8η προδιαγραφή εκπληρώνεται διαβλέπουμε διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος αφού οι μαθητές προσέχουν την εκπαιδεύτρια , ασχολούνται με ασκήσεις , απαντάνε στις ερωτήσεις , διορθώνουν τα λάθη τους , τους μεταδίδονται γνώσεις .  Η επικοινωνία είναι ουσιαστική , υπάρχει αλληλοσεβασμός και συνεργάζονται όπως διακρίνουμε από την συμπεριφορά των εμπλεκόμενων στη διαδικασία . Η εκπαιδεύτρια βοηθά στη σταδιακή προσέγγιση του κάθε ζητήματος και κυρίως σε αναγνωρίσεις επιταγών που γίνεται διάλογος όπως στις επιταγές με Νούμερα : 5,7,9 , 11 , 12 που δίνει πιο πολλές εξηγήσεις και προσεγγίζει τη γνώση με ερωτήσεις για την επιταγή Νούμερο 10 “ Εννοείτε ποιος έδωσε την εντολή για την επιταγή ; “ Ή καλύτερα η τράπεζα που τηρεί το λογαριασμό ; - επιταγή 9 “ , είναι 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα .  Όλες οι απορίες απαντώνται ικανοποιητικά , οι ασκήσεις επιλύονται και η συνεργασία που εξαρτάται κι από τις 2 πλευρές είναι πετυχημένη .